Követelmények

Kisgyermekek esetén:

A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal a plébánián kell jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség együtt jöjjön el! Jelentkezni természetesen már a baba megszületése előtt is lehet. Szükséges azonban, hogy:

• a szülők (vagy gyámok egyike) személyesen kérje,
• megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a fel-tétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.)


Felnőtt korban:

A keresztelkedésre való felkészítés katekumenátusban történik. A plébániairodán keresztül kell időpontot egyeztetni a plébános atyával való személyes beszélgetéshez.

A keresztszülő

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy ennek szülei jelöli ki, szükség esetén a plébános.

Ki lehet keresztszülő?

• tizenhatodik életévét betöltött személy,
• katolikus vallású,
• lehetőleg megbérmált és elsőáldozást már végzett,
• éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezett. (Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

• Kitöltött jelentkezési lap: a szülők, a gyermek és a keresztszülők adatai, a választott védőszent neve,
• ha a szülők nem a plébánia területén laknak, akkor lakhely szerinti plé-bániájukról keresztelési engedélyt kell kérniük,
• a keresztszülőknek a lakhely szerinti plébániájukról kell a keresztszülői tisztség vállalásához engedélyt kérni.

Időben való szándék jelzése, és felkészítőre való járás

Az első szentáldozás gyermekek részére

Plébániánkon az első szentáldozást általában az általános iskola 2-4. osztályának végén szoktuk kiszolgáltatni. Ehhez két év folyamatos hitoktatás és a szülőkkel való rendszeres részvétel a vasárnapi szentmiséken szükséges, és megelőzi az első szentgyónás. Fontos, hogy a gyerekeket a szülők és a család - jó példával és támogatással - folytonosan segítse a készületben és a keresztény életben való növekedésben.

Jelentkezés a házasságkötésre:

Az egyházi házasságkötésre plébániánkon lehetőleg a házasságkötés tervezett időpontja előtt 6 hónappal kell jelentkezni a plébános atyánál.

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:
1. Személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)
2. Tanuk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Továbbá két katolikus fél esetén:
1. Vőlegény és a mennyasszony három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket,
2. Ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor a menyasszony lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá),
3. Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Ha az egyik fél katolikus, a másik fél nem katolikus keresztény:
1. A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt,
2. Ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni,
3. A nem katolikus félnek a saját felekezete igazolását, hogy meg van keresztelve,
4. A nem katolikus félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas)
5. Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
6. Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
7. Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Ha az egyik fél katolikus, a másik fél nincs megkeresztelve:
8. A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt,
9. Ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni,
10. A nem megkeresztelt félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy még soha nem kötött házasságot)
11. Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
12. Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
A fentieket a házasság bejelentésekor lehet pontosítani.

Jegyesoktatás

Házasságot kötni majd' mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárjainkat.

A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Vele élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A néhány előre egyeztetett találkozó nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetéről szól, hanem gyakorló házasok, hitoktatók osztják meg tapasztalataikat. A találkozókon lehetőség van kérdezésre, beszélgetésre, közös gondolkodásra is.

A betegek kenetét felvenni lehet egyénileg és közösségileg.

- Egyénileg a plébános atyával történő megbeszélés alapján.
- Közösségileg február 11., a betegek világnapjához közeli vasárnapok egyikén szentmise keretében. Ekkor templomunkban - lehetőség szerint - a betegek számára külön is van gyóntatás.

A plébániánkhoz tartozó betegekhez egyeztetett időpontban szívesen megyünk, sürgős esetben, életveszélyben azonnal.

Misék előtt vagy után van lehetőség a szentgyónásokat elvégezni. De lehetőség van egyeztetett időpontban is.