Gyűjtés az adonyi Plébániatemplomra

2021.07.23

"A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek."

(Zsid 13,16)

Kedves Testvérek és Jóérzésű Emberek!

Az adonyi Sarlós Boldogasszony Plébániatemplomunknál sok problémát észleltünk (beázás, korhadt tetőgerendák...), amellyeket a közel, s távoljövőben orvosolni kell. Viszont ehhez szükséges, hogy a problémák forrására rá tudjunk világítani. Amihez szeretnénk megfelelő szakembereket felkérni, akik legjobb tudásuk szerint szemrevételeznék, és hiteles leírásokat adnának. Ez viszont nagy összegbe, körülbelül 20 millió forintba kerülne. Sajnos plébániánk ezt a nagy összeget nem képes előteremteni önerőből, csak kis részét.

Így ehhez szeretnénk segítségért a kedves Testvérekhez, és minden Jóakaratú Emberhez fordulni. Ha úgy érezzük, hogy tudunk feleslegünkből adni, támogatni a Plébániatemplom felméréséhez szükséges anyagi szükségletek előteremtését, akkor kérjük, hogy Plébániánk számlaszámára szíveskedjenek az alább leírt adatokkal utalni, hogy mind hamarabb, Isten nagyobb dicsőségére és saját üdvösségünk előmozdításáért, tudjuk a hibákat kijavítani. Isten fizesse meg!

Hálával és imádsággal: Balázs atya

Számla neve: Adony Római Katolikus Plébánia

Számla száma: 10702105-48480709-51100005

Számlavezető bank: CIB bank

Közlemény: Saját nevünk + felméréshez adomány