Molnár Károly atya temetése

2021.11.08

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy

MOLNÁR KÁROLY

tb. főesperes, érd. esperes, ny. plébános

életének 91., pappá szentelésének 61. évében, 2021. október 23-án

szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.

Paptestvérünket, aki 1931. január 9-én született Fülén, 1961. június 18-án szentelték az egri főegyházmegye papjává.

Káplánként szolgált a pétervásárai (1961-64), a jászberényi Nagyboldogasszony (1964-66), a gyöngyös-felsővárosi (1966-1970), és a hevesi (1970-1973) plébániákon. 1973-1983 között Tiszagyulaháza, 1983-1984 között Vámosgyörök plébánosa volt.

1985-ben inkardinálta a székesfehérvári egyházmegye. Plébánosként szolgált Előszálláson 1984-1986 között, majd Bodajkon volt plébános a 2008-ban történt nyugállományba vonulásáig. 1992-től Fehérvárcsurgó híveit is pasztorálta.

Nyugdíjas éveit a székesfehérvári Országos Papi Otthonban töltötte, és amíg egészsége engedte, segítséget nyújtott a székesfehérvári hívek lelkipásztori szolgálatában.

1986-ban címzetes esperesi, 1997-ben tiszteletbeli főesperesi kitüntetést nyert. 1995-2004 között a Szűz Máriáról nevezett bodajki kerület esperese volt.

Paptestvérünk lelki üdvösségéért 2021. november 12-én (péntek) 10 órakor mutatunk be szentmisét

a Bodajki Kegytemplomban.

Paptestvérünk földi maradványait a szentmise után a Bodajki Kegyhely urnatemetőjében helyezzük el.

"Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak!"

(SzVU 70.)