Templomaink

Adony

1723-ra épült fel mai temploma, ez évtől plébánia.

Anyakönyvek: 1733-tól
Historia Domus: 1848-tól

Plébánosok:

Strelle Benedek bencés 1721-, Herbert József 1724-, Ujváry Ferenc 1731-, Brinda Ignác 1734-, Milldorfer (Tejfalussy) György 1739-, Leüttner József 1755-, Karvászy József 1760-, Perczel József 1788-, Spetykó Ferenc 1789-, Baján Ferenc 1797, Neiszer József 1797-, Funtek László 1801-, Pakróczy János 1825-, Koller János 1848-, Csöngedi Gyula 1898-, Gerencsér János 1929-, Lendvay Zoltán 1951-, Kristofory Valter 2004-, Tokodi Bence 2008-, Szabó Gyula 2011-, Szemere János 2015-, Bozai Márton 2016-, Dunaújváros látja el 2020.08.01.-2020.08.31., Győri Balázs István 2020.09.01.-


Temploma


A közel 300 éves templom hozzátartozik Adony Város képéhez. Sokak számára kedves és mély emlékek hordozója, de mindenki számára a város múltját, történetét hordozó műemlék. A történelmi forrásokból ismert Szent Mihály puszta is kolostor-temploma, illetve annak védőszentjéről kapta a nevét.

Adony 1332-es vatikáni összeírás szerint már templomos hely volt. Mostani formáját 1722-23-ban a betelepülő németek építették barokk stílusban a török alatt elpusztult templom helyett, részben annak kövei felhasználásával. Zenneg Kristóf és Mikleisch Gergely földesurak építették a lakosság segítségével. A torony csak a század végére készült el 1797-re 3 haranggal. Ebben az időben a főoltárkép a segítő Szűzanya képe, amely mai is látható, 1847-ben készül el a toronyóra, amely a II. világháború idején komoly sérülést szenvedett. 1859-ben a főhomlokzatra kerül Szent Péter és Szent Pál szobrai amelyeket Göde Katalin ajándékozott a templomnak. A század végére a templom megnagyobbítására került sor, melyet Csöngedi Gyula fiatal plébános valósította meg Szabó Gyula kőmíves segítségével. Gelencsér János plébános úr nyugalomba vonulás után Galambos Iréneus atya vette át a plébániát, ki rövid idő alatt sok eredményt ért el. Megnagyobbította a kórust, és kifestette a templom belsejét, Mária Templom révén a Szűz Anya életének eseményeit festette meg a templom kupoláira. A festést dr. Dénes Jenő főiskolai tanár festőművész végezte.

A templom mai felépítése: A teleülésközpontban, a főút mentén, kertben szabadon álló, megközelítően keletelt, kereszthajóval bővített, nyeregtetős épület, a homlokzat síkjában emelkedő órapárkányos, összetett sisakú toronnyal, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel. A sárgára festett homlokzatokat fehér sáv keretezi.

Nyugati főhomlokzatát négy pilaszter osztja három részre. A középtengelyben szegmentíves kőkeretes kapu nyílik, zárókövében 1723-as építési dátum. Felette nagyméretű szalagkeretezett ablak, két oldalt 1-1 szoborfülkében Szt. Péter és Szt. Pál szobra látható. A torony ívvel kapcsolódik a hajóhoz, az oromfal szélein kővázák. Az órapárkány alatt minden oldalon félköríves, vakolatkeretezett ablakok állnak.

A hajó északi és déli homlokzatainak síkját az 1902-ben épített kereszthajó töri meg. A homlokzatok ablakai nagyméretű, félköríves záródású, díszes vakolatkeretezésben álló nyílások, csakúgy mint a szentélyen. A szentély két oldalán sekrestye, illetve szertár, téglány alakú nyílásokkal, oratóriummal.

forrás: https://www.adony.hu

Zichyújfalu

Szent Imre templom

Az 1970-es évek elején felvetődött egy új, modern stílusú templom megépítése Zichyújfaluban, mivel a településen csak egy imaház működött, mely a régi általános iskola épületéből lett kialakítva. Felmerült a szomszédos Szabadegyháza (volt Szolgaegyháza) felsőszolgaegyházi kápolnájának lebontása és áttelepítése Zichyújfaluba. Bontás közben azonban a kápolna építési anyaga annyira elporladt, hogy a terv kivitelezhetetlenné vált. A bontást félbehagyták, a templom tornya a mai napig áll a 62-es főút mellett. Ezután került tehát sor Zichyújfaluban az új, modern stílusú templom megépítésére.

Az építkezés 1980 őszén kezdődött meg Rékasi György székesfehérvári építészmérnök tervei alapján. Modern, hétszög alaprajzú épület. 1983. november 5-én, Imre herceg szentté avatásának 900. évfordulóján és liturgikus ünnepén szentelte fel Szakos Gyula akkori székesfehérvári megyés püspök.

A templom a szabadegyházi Szabadegyházai egyházközség, így a Szűz Mária Neve Plébánia filiája lett. A Szabadegyházai egyházközséget 1989-től a perkátai Kisboldogasszony Plébániája látta el, 2016-tól mindkettőt az Adonyi egyházközség. A zichyújfalui templom ettől függetlenül a mai napig a Szabadegyháza Plébánia leányegyházának (filiájának) számít.

A templomhoz tartozó udvar, vagyis a templomkert 2013 októberében - társadalmi munka keretében - megszépült, az épületet eltakaró tujabokrok egy része ki lett vágva. A térkövezés is megvalósult, az 1848-49-es szabadságharc emlékköve méltóbb helyet kapott, valamint egy új feszület lett felállítva. Az Ady Endre utca felől új kerítésdrót lett kihúzva valamint új kapukat is vásároltak. Parkolóhelyek kialakítása is megtörtént.

forrás: wikipedia.org